ระบบสมาชิก
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สังคมออนไลน์
รับฝาก E-mailเพื่อรับข่าวสาร
หรือรับตารางเรียน
   

สาระน่ารู้

เอกสารที่ใช้ในการอบรม

1. สำเนาบัตรประชาชน 1ใบ

2. บัตรประชาชนตัวจริง

3. รูปถ่าย 1นิ้ว 3 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน)

4. ค่าทำเนียม 500 บาท

 กรณีเป็นชาวต่างชาติ

1. ใช้หนังสือเดินทางที่ได้รับ VISA ประเทศ NON-IMMIGRANT แทนบัตรประจำตัวประชาชน

2. หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จากสถานทูตหรือหน่วยงานราชการ แทน สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 1นิ้ว 3 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน)

4. ค่าธรรมเนียม 500บาท

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารที่ใช้ในการสอบทำใบขับขี่

1. สำเนาบัตรประชาชน 1ใบ

2. บัตรประชาชนตัวจริง

3. หนังสือรับรองการผ่านการอบรม/การทดสอบตามหลักสูตรกรมขนส่งทางบก ภาคทฤษฎี

4. ใบรับรองแพทย์ตรวจโรคทั่วไป 1ใบ (ไม่เกิน 30 วัน)

5. ค่าทำเนียมออกบัตรใหม่  305 บาท (ในกรณีสอบผ่านแล้วทุกขั้นตอน)

*** ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จะต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ ***

www.amazingdriving.net
gusfee_kroodee@hotmail.com
Tel : 085-584-9493, 098-556-1650

 
เว็บสำเร็จรูป
×