หลักสูตร (Course)

    N.G.Driving school

 

ชั่วโมง

เกียร์ Auto

เกียร์ธรรมดา

หลักสูตร

5

2,400

3,000

สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วต้องหารทบทวนเพื่อสอบใบขับขี่

8

3,500


ผู้มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว ห่างจากการขับรถมานาน มา เรียนเพื่อฟื้นฟูทักษะปรับพื้นฐานที่เคยมีมา หรือกรณีที่เคยขับรถมาบ้างแล้ว อาจหลงๆลืมๆ ทักษะไปบ้าง มาฟื้นฟูกันใหม่เรียนเพื่อเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆหรือเทคนิคพิเศษจากอาจารย์ผู้สอน และอาจจะเรียนเพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่ก็มีบริการพาไปสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ขณะที่เรียน อาจารย์พาออกถนนใหญ่ เน้นประสบการณ์จริงบนท้องถนน

10

4,000

4,300

ผู้มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว ห่างจากการขับรถมานาน มา เรียนเพื่อฟื้นฟูทักษะปรับพื้นฐานที่เคยมีมา หรือกรณีที่เคยขับรถมาบ้างแล้ว อาจหลงๆลืมๆ ทักษะไปบ้าง มาฟื้นฟูกันใหม่เรียนเพื่อเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆหรือเทคนิคพิเศษจากอาจารย์ผู้สอน และอาจจะเรียนเพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่ก็มีบริการพาไปสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ขณะที่เรียน อาจารย์พาออกถนนใหญ่ เน้นประสบการณ์จริงบนท้องถนน


15

5,000

5,300

ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลย ไม่เคขขับรถเลย อาจารย์ผู้สอนจากทางโรงเรียน จะเริ่มสอนตั้งแต่หลักการขั้นพื้นฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องยนต์ ตลอดจน ค่อยๆฝึกทักษะเพิ่มเทคนิคพิเศษให้ และพาออกถนนใหญ่เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริง

15  

เกียร์ผสม


6,000

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขับเป็นทั้ง 2 อย่าง เพื่อเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะกับสเป๊คของตนเอง

     คอร์ส 1 หลักสูตรเร่งรัด (เกียร์ Auto)

หลักสูตร

ราคา

เหมาะสำหรับ

8 ชั่วโมง

3,300 บาท

คอร์ทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว เรียนเพื่อทบทวนทักษะที่มีมาให้ชำนาญมากยิ่งขึ้น หรือเรียนเพื่อต้องการทำใบขับขี่กรณีที่ยังไม่มีใบขับขี่

     คอร์ส 2 หลักสูตรผู้มีพื้นฐาน (เกียร์ Auto)  

หลักสูตร

ราคา

เหมาะสำหรับ

10 ชั่วโมง

3,2700 บาท

ทักษะปรับพื้นฐานที่เคยมีมา หรือกรณีที่เคยขับรถมาบ้างแล้ว อาจหลงๆลืมๆ ทักษะไปบ้าง มาฟื้นฟูกันใหม่เรียนเพื่อเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆหรือเทคนิคพิเศษจากอาจารย์ผู้สอน และอาจจะเรียนเพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่ก็มีบริการพาไปสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ขณะที่เรียน อาจารย์พาออกถนนใหญ่ เน้นประสบการณ์จริงบนท้องถนน

     คอร์ส 3 หลักสูตรผู้ไม่มีพื้นฐานเลย (เกียร์ Auto) 

หลักสูตร

ราคา

เหมาะสำหรับ

15 ชั่วโมง

4,500 บาท

คอร์ทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลย ไม่เคขขับรถเลย อาจารย์ผู้สอนจากทางโรงเรียนจะเริ่มสอนตั้งแต่หลักการขั้นพื้นฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องยนต์ ตลอดจน ค่อยๆฝึกทักษะเพิ่มเทคนิคพิเศษให้ และพาออกถนนใหญ่เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริง

www.amazingdriving.net
gusfee_kroodee@hotmail.com
Tel : 085-584-9493, 098-556-1650

 
เว็บสำเร็จรูป
×